Државна болница-Театар 007-2013 (9)

автор: Маринко Шлакески

ежија: Саша Нацески

продуцент: Миодраг Костиќ

улоги: Филип Кипровски, Александра Стојановска, Влатко Толески, Тони Денковски, Виктор Арсов, Дарко Богески и Горан Ников

Синопсис: Претставата го истражува степенот на влијание на глобализираното општество врз обичниот човек. Зборува за опстанок, за губењето на идентитетот, за апсурдот на модерното време, за безидејноста, за лажната индивидуалност, за конвенцијата како неопходна социолошка категорија за егзистенција на човекот, за идолизирањето на беспредметноста.