НАПОМЕНА:

Резервација за билети се врши со пополнување на апликацијата подолу.
Доколку Вашата резервација е успешна ќе добиете повратен e-mail од наша страна.
Резервацијата на билети важи најдоцна еден ден пред почетокот на претставата.
Покрај on-line резервација, билети може да резервирате и на следниот телефонски број 070/991-961

Вашето име и презиме (задолжително)

Вашиот телефон

Вашиот Email (задолжително)

Претстава (задолжително)

Број на билети (задолжително)

Датум (задолжително)