ОРГАНИЗАТОР:
„СПЛУНГ АВТОРИ-ТЕАТАР 007“ во соработка со „УНИВЕРЗАЛНА САЛА“-СКОПЈЕ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ИТФ „ЛИЦА БЕЗ МАСКИ“ 2016
Миодраг Костиќ – продуцент

СЕЛЕКТОР НА ИТФ „ЛИЦА БЕЗ МАСКИ“ 2016
м-р Игор Ивковиќ – театарски режисер

ПОКРОВИТЕЛИ: Град Скопје и Министерство за култура на Р. Македонија

________________________________________________________________________________________________

ORGANIZER:
“SPLUNG AUTHORS – THEATRE 007” and Congress Center “Aleksandar Makedonski”

GENERAL MANAGER OF ITF “FACES WITHOUT MASKS”:
Miodrag Kostic

MANAGER OF Congress Center “Aleksandar Makedonski”:
Vera Boshkovska

SELECTOR:
Igor Ivkovic

DESIGNER:
Natasha Shopova

TRANSLATOR:
Mirjana Davcevska

SUPPORTED BY:
City of Skopje and the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia

ABOUT THE PUBLISHER:
“ SPLUNG AUTHORS – THEATRE 007 “, 14/9, Emil Zola,St., 1000 Skopje

www.theatre007.mk

www.faceswithoutmasks.mk