Датум: 10.04.2017 (ПОНЕДЕЛНИК)
Почеток/Место: 20:00 ТЕАТАР КОМЕДИЈА
Земја: Скопје, Македонија
Име на претстава: „Прво ќе ме земеш, после ќе ме…“
Име на театар: ТЕАТАР „КРИК“-КОМЕДИЈА И ДРАМА
Автор: По мотиви од неколку современи автори
Режисер: Ѓорѓи Ризески
За претставата: ЃОКО И КЕТИ се „ПАЦИЕНТИ“ пријавени во шоуто „ОСАКАТЕНИ ДУШИ“. ТОЈ – изрод од мешан брак (со татко од Неготино, мајка од Белимбегово), со неуспешен брак зад себе си, решен никогаш повеќе да не се жени; ТАА – старлета, која е решена да се омажи до својата 30-та година, а и преостануваат само уште неколку часа до исполнувањето на животната цел; Дознајте дали ова шоу ќе успее да ги спои овие две индивидуи и дали приказната ќе има среќен крај. …Секоја изведба на претстава е со различен тек на настаните и поразлична содржина. Секогаш, се зависи од ВАС и ВАШИОТ ИЗБОР – ИЗБОРОТ на публиката.
Играат:
Роберт Ристов, Мирјана П. Ристов, Дарко Вељиќ
Времетраење: 95 мин

Duration : 60 min
Date: 11.04.2016 (MONDAY)
Start/Venue: 20:00 COMEDY THEATRE
Country: Skopje, Macedonia
Performance: You’ll take me first, then you’ll …“
Theatre: THEATRE KRIK – COMEDY AND DRAMA
Author: Upon texts of some contemporary authors
Director: Gjorgji Rizeski
Plot: GJOKO AND KETI are the “PATIENTS” taking part in the show “DAMAGED SOULS”. HE is a freak from a mixed marriage (his father is from Negotino, and his mother is from Belimbegovo), having been previously married, he is determined never to get married again; SHE is a starlet determined to get married by the time she turns 30, and has only few hours remaining to fulfil her lifelong goal; Find out whether this performance can manage to match these two individuals and whether it has a happy ending…. Each performance has different flow and outcome. The outcome always depends on YOU and YOUR CHOICE – the CHOICE of the AUDIENCE.
Cast: Robert Ristov, Mirjana P. Ristova, Darko Velikj
Duration 95 min