Датум: 12.04.2016 (среда)
Почеток/Место: 22:00 ТЕАТАР КОМЕДИЈА
Земја: Рим, ИТАЛИЈА
Име на претстава: „ФАРМАТА“
Име на театар: Театар Софиа Амендолеа
Автор: Збир од дела
Режисер: Паоло Алесандри
За претставата: „Човек си? или си животно?…. или си ЅВЕР?„ФАРМАТА“ е претстава што е резултат од сценски дела базирани на соработка и вербална импровизација. Низ храбра употреба на човечкото тело, звуци, гласови и измислени работи, „ФАРМАТА“ и ја претставува на публиката замислената „СТРАШНА ФАРМА“: место каде улогите на антагонистите – луѓе и животни, првично се измешани, потоа се претопуваат една во друга и создаваат едно ново застрашувачко суштество:ЅВЕР.

Играат:

Габриеле Намио

Стефано Брамини

Даниеле Фламини

Елеонора Ла Пења

Илариа Аранџели

Алесандра Барбонети

Сара Роскети

Селена Белуши

Лукреција Колети

Линда Лаурета

Софиа Анџелоци

Date: 12.04.2016 (Wednesday)
Start/Venue: 22:00 COMEDY THEATRE
Country: Rome, ITALY
Performance: „THE FARM“
Theatre: Theatre Sofia Amendolea
Author: Collective Creation
Director: Paolo Alessandri
Plot:

“Are You a Human Being? are You an

Animal? or… are You a BEAST?” “THE

 

FARM”, The play is the result of months of

mise-en- scène writing based on corporeal and verbal improvisation. Through an audacious use of bodies, sounds, voices and imagery, “THE FARM” presents to the audience a visionary ‘Creepy Farm’: a place where the antagonistic roles of Human Being and Animal Being are inverted at first, then fused, giving birth to a new, terrifying Creature: the BEAST.
Cast:

Cast: Gabriele Namio

Stefano Bramini

Daniele Flamini

Eleonora La Pegna

Ilaria Arcangeli

Alessandra Barbonetti

Sara Roscetti

SelenaBellussi

Lucrezia Coletti

Linda Lauretta

Sophia Angelozzi
Duration 75 min