КАКО СЕ ПРАВИ ЧОВЕК … HOW TO CREATE A MAN…,


КОКОШКА … HEN…,


МАШИНАТА НА ПИНОКИО (Ти не си еден од нас) …PINOCCHIO`S MACHINE (You Are Not One of Us)…,


ЈАС СУМ АКТЕР – ЧОВЕК…I AM AN ACTOR – HUMAN…,


СОНИШТАТА НА ХАМЛЕТ…THE DREAMS OF HAMLET…,


ДНЕВНИКОТ НА ЛУДИОТ…DIARY OF A MADMAN…,